Phím Vào Bios, Chọn Boot Option Các Loại Laptop, PC Desktop

 Bios là một phần mềm được cài sẵn trên chíp firmwave được gắn trên mainboard gồm các lệnh để điều khiển hệ thống đầu vào và đầu ra của máy tính. Nói cách khác nó chính là nơi quản lý các thiết bị phần cứng, các thiết bị ngoại vi được kết nối với máy tính khi khởi động. Bios có chức năng kích hoạt các phần cứng trong máy tính (ổ cứng, thiết bị ngoại vi) để nó hoạt động khi máy tính được bật lên.
 Sau đây là bảng tổng hợp các phím vào bios, các phím vào Boot Option của các dòng laptop, desktop.
Bios main gigabyte
Bios main gigabyte 
Tổng hợp các phím vào Bios, các phím Boot Option của Laptop
Phím tắt Laptop HP             Vào Bios Nhấn phím F10
Chọn Boot Option Nhấn phím F9
Phím tắt Laptop Dell            Vào Bios Nhấn phím F2
Chọn Boot Option Nhấn phím F12
Phím tắt Laptop Acer          Vào Bios Nhấn phím F2
Chọn Boot Option Nhấn phím F12
Phím tắt Laptop Sony Vaio Vào Bios Nhấn phím F10
Chọn Boot Option Nhấn phím F9
Phím tắt Laptop Lenovo        Vào Bios Nhấn phím F1
Chọn Boot Option Nhấn phím F2
Phím tắt Laptop Asus                         Vào Bios Nhấn phím  F2
 Các bạn chú ý vào Bios khác với váo Boot Option nhé, vào Bios để khai báo, tùy chỉnh hoặc đặt lệnh khởi động, còn vào Boot Option để chọn thiết bị nào boot trước.
Tổng hợp các phím vào Bios các dòng main máy tính bàn
- Main Gigabyte: Nhấn phím Delete để vào Bios.
- Main Asus: Nhấn phím Delete hoặc F10 để vào Bios.
- Main ASRock: Nhấn phím F2 để vào Bios.
- Main ECS: Nhấn phím Delete hoặc F1 để vào Bios.
- Main Foxconn: Nhấn phím Delete để vào Bios.
- Main MSI: Nhấn phím Delete để vào Bios.
- Main Intel: Nhấn phím F2 để vào Bios.
- Main Gigabyte: Nhấn phím Delete để vào Bios.
- Ngoài ra còn một số case máy tính để bàn đồng bộ của các hãng (HP, Acer, Dell, ...) các bạn chú ý khi khởi động nhìn lên góc phải hoặc phía dưới màn hình để xem phím tắt vào bios.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc